Pradžia
Reklaminis skydelis

Lankytojai

Mes turime 99 svečius online

Mus aplankė

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien49
mod_vvisit_counterVakar187
mod_vvisit_counterŠią savaitę801
mod_vvisit_counterŠį mėnesį3887
Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas Rokiškio ir Radviliškio rajonuos
Sample Image  Sample Image
Sample Image
Sample Image

 Radviliškio rajono  savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras 2010 m. gruodžio 6 d. pasirašė sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas Rokiškio ir Radviliškio rajonuose“ Nr.VP1-1.1-SADM-07-K-01-035 įgyvendinimo. Skirtas finansavimas - 465 600,00 Lt
   Projektą "Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas Rokiškio ir Radviliškio rajonuose" įgyvendins Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius. Vienas iš įstaigos tikslų yra skatinti informacinių technologijų plėtrą. Pasitelkiant partnerį, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo informavimo centrą, bus sprendžiamos šios abipusės problemos:
   • mažas kompiuterinio raštingumo lygis kaimo gyventojų tarpe;
   • mažas kompiuterinio raštingumo lygis vyresnių gyventojų tarpe;
   • mažas kompiuterinio raštingumo mokymų prieinamumas.
   Veikiant nuolatinių ekonominių pokyčių sąlygoms, didelę vertę žmonių adaptacijos darbo rinkoje požiūriu įgyja ne tiek gilios, specializuotos kompetencijos, kiek bendrieji gebėjimai. Problemoms spręsti tikslinei grupei bus organizuojami mokymai, pagal ECDL programą. ECDL standartas remiasi tuo, ką kompiuterio vartotojas turi žinoti apie informacijos technologiją ir asmeninius kompiuterius bei kokius asmeninių kompiuterių ir populiariausios jų taikomosios programinės įrangos panaudojimo įgūdžius jis turi įgyti. Projektas bus įgyvendinamas penkiose Radviliškio rajono kaimo gyvenvietėse ir penkiose Rokiškio rajono kaimo gyvenvietėse bei Radviliškio ir Rokiškio miestuose. Projekto metu kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymo mokymo kursai bus pravesti 480 tikslinės grupės dalyvių. Europos socialinio fondo remiamas kompiuterinio raštingumo ugdymo projektas yra vienintelė alternatyva, suteiksianti pakankamą išvardytų problemų sprendimą.
   Projekto veiklų įgyvendinimas truks iki 2012 m. gruodžio mėn.

 
 
Švietimo ir sporto paslaugų centro tikslai, uždaviniai

TIKSLAI: 

1. Sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų;

2. Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams;

3. Mažinti socialinę atskirtį, integruoti asmenis, turinčius proto ir kompleksinę negalią, į visuomenę, teikiant specialaus ugdymo ir dienos globos paslaugas: specialaus ugdymo pagal poreikius, socialinio darbo, užimtumo ir terapijos, socialinių, buitinių, higieninių, kūrybinių įgūdžių ugdymo, savarankiškumo formavimo, maitinimo;

4. Įgyvendinti Lietuvos valstybinę, valstybės regioninę ir savivaldybės kūno kultūros ir sporto politiką, rengti kūno kultūros ir sporto plėtros projektus, bei įgyvendinti atitinkamas programas;

5. Užtikrinti kokybišką buhalterinės apskaitos ir ūkinių-techninių paslaugų teikimą švietimo įstaigoms.  

 

UŽDAVINIAI:

1. analizuoti Radviliškio rajono viešojo administravimo ir paslaugų infrastuktūros vadovų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo, mokinių neformaliojo švietimo poreikius ir įgyvendinti atitinkamus projektus;

2. įvertinti asmens specialiojo ugdymo poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, teikti bei organizuoti pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimą, analizuoti mokinių specialiojo ugdymosi poreikius, organizuoti mokinių specialiojo ugdymo, specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos stebėseną;

3. suteikti galimybes ir skatinti kiekvieną specialiųjų ugdymosi poreikių turintį asmenį, kad jis įgytų pagal jo gebėjimus įmanomų įgūdžių ir žinių;

4. rūpintis, kad specialaus ugdymo ir užimtumo centro asmenys galėtų realizuoti savo teises, dalyvautų saviraiškos, savęs aktyvinimo, poilsio ir laisvalaikio praleidimo, centro bendruomenės veikloje;

5. rengti ir įgyvendinti kūno kultūros ir sporto plėtojimo rajone programas, teikti organizacinę, metodinę pagalbą mokykloms, klubams, seniūnijoms ir kt.;

6. teikti buhalterinės apskaitos bei ūkines-technines paslaugas švietimo įstaigoms.
Atnaujinta Trečiadienis, 19 Kovas 2014 09:49
 
« PradžiaAnkstesnis21222324SekantisPabaiga »